لیست دلخواه (0)

تعویض و پس دادن

 

تعویض

آستین‌پوش در شرایط زیر می‌تواند سفارش خود را عوض کند:
•    درخواست تعویض سفارش با سایر ساخته‌های موجود در آستین؛
•    آگر سفارش در وضعیت نا مناسب-پوشیده شده، شسته شده، لکه و یا با بوی عطر، بدن، سیگار و یا هر نشان دیگری که دلیل بر پوشیده شدن آن باشدو ...-بازگردد، آستین ضمن عذر خواهی از پذیرفتن آن معذور است.
•    عدم همخوانی اندازهٔ سفارش (Size) با آنچه سفارش داده شده؛ به شرطی که سفارش، پوشیده، شُسته یا استفاده نشده باشد.
برای تعویض سفارش، حتما به نکته‌های زیر توجه شود:
•    آستین‌پوش تا ۴۸ ساعت فرصت دارد برای جای‌گزینی سفارش با آستین تماس (لینک تماس با ما) بگیرد.
•    هزینهٔ برگرداندن و فرستادن دوبارهٔ سفارش بر‌عهدهٔ آستین‌پوش است.
•    تغییر اندازه (Size) تنها یک بار در هر بار خرید امکان‌پذیر است.
•    تمامی تگ‌ها باید روی سفارش، باقی مانده و کنده نشده باشند.
•    باید اندازهٔ دیگری از سفارش، در انبار آستین موجود باشد.
•    قبل از تعویض، سفارش از آن آستین‌پوش است و برای برگرداندن باید آن را به یک شرکت مطمئن حمل‌ونقل بسپارد.


پس دادن

برای برگرداندن سفارش، حتما به نکته‌های زیر توجه شود:
•    اگر سفارش در وضعیت نامناسب - پوشیدن، شُستن و... - بازگردد، آستین ضمن عذرخواهی از پذیرفتن آن معذور است.
•    آستین‌پوش برای پس‌دادن باید حداکثر تا ۴۸ ساعت، با آستین تماس (لینک تماس با ما) بگیرد.
•    درصورت چشم‌پوشی از خرید، آستین‌پوش حداکثر تا سه ساعت بعد، باید با آستین تماس بگیرد.
•    پس از چشم‌پوشی، سفارش باید حداکثر تا ۴۸ ساعت به دست آستین برسد.
•    پس دادن سفارش در صورتی ممکن است که قبل از رسیدن به آستین‌پوش، آسیب ببیند.
•    نباید نمونهٔ قابل‌تعویض دیگری با مشخصات درخواستی آستین‌پوش در انبار موجود باشد.
•    تمامی متعلقات سفارش شامل جعبه، ساک خرید، کاغذ کادو و تگ، باید به آستین پس داده شود.
•    هزینهٔ برگشت برعهدهٔ آستین‌پوش است؛ مگر آن‌که سفارش پیش از رسیدن، آسیب بیبند یا در فرستادن آن اشتباه شود.
•    برای واریز هزینهٔ پست به حساب آستین‌پوش، باید همراه سفارش قبض مُهردار پستی نیز فرستاده شود
•    در‌صورتی‌که تیم آستین، ادعای ایراد یا مغایرت را تأیید نکند، هزینهٔ فرستادن مجدد، برعهدهٔ آستین‌پوش است.
•    هنگام بازگرداندن سفارش، آستین‌پوش حتما باید از تحویل‌گیرنده، رسید بگیرد.

عضویت در خبرنامه آستین

* ایمیل اشتراک