لیست دلخواه (0)

زنانه

  قسمت خيريه ى آستين براى همكارى با هر خيريه اى اعلام آمادگى مى كند. اين قسمت براى آستين هيچ نفع مالى ندارند و تمام در آمد حاصل از فروش محصولات اين قسمت، به خيريه ى مربوطه پرداخت مى شود. آستين به فرصت دادن باور دارد كه نه احساس غرور در دادن باشد و نه احساس گناه و حقارت در گرفتن. نه سرورى باشد و نه نوكرى. هيچ كس به آستين مديون نيست، چون ما هم مانند افراد تحت پوشش هر خيريه انسان هستيم و فقط تلاش براى به وجود آوردن فرصتى براى هم نوعان خود در اين قسمت داريم. اما لذت به وجود آوردن اين فرصت را با هيچ چيز عوض نمى كنيم.

مقایسه محصولات (0)


0.0000
18700000.0000

عضویت در خبرنامه آستین

* ایمیل اشتراک