برگشت کالا

  تعویض

  آستین‌پوش در شرایط زیر می‌تواند سفارش خود را عوض کند: 
  •    درخواست تعویض سفارش با سایر ساخته‌های موجود در آستین؛
  •    آگر سفارش در وضعیت نا مناسب-پوشیده شده، شسته شده، لکه و یا با بوی عطر، بدن، سیگار و یا هر نشان دیگری که دلیل بر پوشیده شدن آن باشدو ...-بازگردد، آستین ضمن عذر خواهی از پذیرفتن آن معذور است.
  •    عدم همخوانی اندازهٔ سفارش (Size) با آنچه سفارش داده شده؛ به شرطی که سفارش، پوشیده، شُسته یا استفاده نشده باشد.
  برای تعویض سفارش، حتما به نکته‌های زیر توجه شود: 
  •    آستین‌پوش تا ۴۸ ساعت فرصت دارد برای جای‌گزینی سفارش با آستین تماس (لینک تماس با ما) بگیرد.
  •    هزینهٔ برگرداندن و فرستادن دوبارهٔ سفارش بر‌عهدهٔ آستین‌پوش است.
  •    تغییر اندازه (Size) تنها یک بار در هر بار خرید امکان‌پذیر است.
  •    تمامی تگ‌ها باید روی سفارش، باقی مانده و کنده نشده باشند.
  •    باید اندازهٔ دیگری از سفارش، در انبار آستین موجود باشد.
  •    قبل از تعویض، سفارش از آن آستین‌پوش است و برای برگرداندن باید آن را به یک شرکت مطمئن حمل‌ونقل بسپارد.


  پس دادن

  برای برگرداندن سفارش، حتما به نکته‌های زیر توجه شود: 
  •    اگر سفارش در وضعیت نامناسب - پوشیدن، شُستن و... - بازگردد، آستین ضمن عذرخواهی از پذیرفتن آن معذور است.
  •    آستین‌پوش برای پس‌دادن باید حداکثر تا ۴۸ ساعت، با آستین تماس (لینک تماس با ما) بگیرد.
  •    درصورت چشم‌پوشی از خرید، آستین‌پوش حداکثر تا سه ساعت بعد، باید با آستین تماس بگیرد.
  •    پس از چشم‌پوشی، سفارش باید حداکثر تا ۴۸ ساعت به دست آستین برسد.
  •    پس دادن سفارش در صورتی ممکن است که قبل از رسیدن به آستین‌پوش، آسیب ببیند.
  •    نباید نمونهٔ قابل‌تعویض دیگری با مشخصات درخواستی آستین‌پوش در انبار موجود باشد.
  •    تمامی متعلقات سفارش شامل جعبه، ساک خرید، کاغذ کادو و تگ، باید به آستین پس داده شود.
  •    هزینهٔ برگشت برعهدهٔ آستین‌پوش است؛ مگر آن‌که سفارش پیش از رسیدن، آسیب بیبند یا در فرستادن آن اشتباه شود.
  •    برای واریز هزینهٔ پست به حساب آستین‌پوش، باید همراه سفارش قبض مُهردار پستی نیز فرستاده شود
  •    در‌صورتی‌که تیم آستین، ادعای ایراد یا مغایرت را تأیید نکند، هزینهٔ فرستادن مجدد، برعهدهٔ آستین‌پوش است.
  •    هنگام بازگرداندن سفارش، آستین‌پوش حتما باید از تحویل‌گیرنده، رسید بگیرد.