10% Discounts with "NEW" code, for the first basket above 500,000 Toman

  Aiden

  آیدن برندی برای تولید اکسسوری های سفارشی است که در هر مجموعه ی جدید به استقبال تغییراتی نو می رود. آیدن سعی دارد از طریق اکسسوری های سفارشی اش که با سوزن دوزی دستی تولید شده اند، شادی و نشاط را گسترش دهد. همه چیز از جایی شروع شد که او تحت تاثیر طراحی های «هدی النعیمی» قرار گرفت و عطشی برای ورود به صنعت فشن پیدا کرد.منبع الهام اصلی او زنان هستند. آنطور که خودش می گوید: «خودم، زنی که می خواهم باشم و زنی که هم اکنون هستم».او شیفته ی آن است که زنان بسیار قدرتمند و در عین حال بسیار حساس هستند. او رابطه ی احساسی قوی ای با کارکنانش دارد و تلاش می کند شرایط را برای رشد دیگر زنان بااستعداد فراهم کند.

  Filter by price

  Color

  Pattern

  Eco-friendliness

  Handmade

  158 Items
  Sort by
  Filters
  Picture of Jaguar earrings
  Picture of Jaguar earrings
  Ready To Ship
  Aiden Jaguar earrings 1,780,000 Toman
  Picture of Sun earrings
  Picture of Sun earrings
  Aiden Sun earrings 2,000,000 Toman
  Picture of bud 2 brooch
  Picture of bud 2 brooch
  Aiden bud 2 brooch 1,460,000 Toman
  Picture of Frame brooch
  Picture of Frame brooch
  Ready To Ship
  Aiden Frame brooch 1,480,000 Toman
  Picture of Qajar girl brooch
  Picture of Qajar girl brooch
  Ready To Ship
  Aiden Qajar girl brooch 2,000,000 Toman
  Picture of White horse
  Picture of White horse
  Aiden White horse 1,480,000 Toman
  Picture of Mother brooch
  Picture of Mother brooch
  Ready To Ship
  Aiden Mother brooch 2,200,000 Toman
  Picture of colorful look brooch
  Picture of colorful look brooch
  Ready To Ship
  Aiden colorful look brooch 1,460,000 Toman
  Picture of Awe brooch
  Picture of Awe brooch
  Ready To Ship
  Aiden Awe brooch 1,680,000 Toman
  Picture of Card brooch
  Picture of Card brooch
  Ready To Ship
  Aiden Card brooch 2,000,000 Toman
  Picture of Gold Look brooch
  Picture of Gold Look brooch
  Aiden Gold Look brooch 1,460,000 Toman
  Picture of Green eye brooch
  Picture of Green eye brooch
  Ready To Ship
  Aiden Green eye brooch 2,300,000 Toman
  Picture of Shah abbas brooch
  Picture of Shah abbas brooch
  Ready To Ship
  Aiden Shah abbas brooch 2,200,000 Toman
  Picture of bee brooch
  Picture of bee brooch
  Ready To Ship
  Aiden bee brooch 1,420,000 Toman
  Picture of Identity brooch
  Picture of Identity brooch
  Ready To Ship
  Aiden Identity brooch 1,460,000 Toman
  Picture of pink look brooch
  Picture of pink look brooch
  Ready To Ship
  Aiden pink look brooch 2,300,000 Toman
  Picture of look brooch
  Picture of look brooch
  Ready To Ship
  Aiden look brooch 2,300,000 Toman
  Picture of Orange look brooch
  Picture of Orange look brooch
  Ready To Ship
  Aiden Orange look brooch 1,460,000 Toman
  Picture of Demon brooch
  Picture of Demon brooch
  Aiden Demon brooch 2,000,000 Toman
  Picture of Clock brooch
  Picture of Clock brooch
  Ready To Ship
  Aiden Clock brooch 1,450,000 Toman
  Picture of blue look brooch
  Picture of blue look brooch
  Ready To Ship
  Aiden blue look brooch 1,460,000 Toman
  Picture of Bud brooch
  Picture of Bud brooch
  Ready To Ship
  Aiden Bud brooch 1,460,000 Toman
  Picture of N brooch
  Picture of N brooch
  Ready To Ship
  Aiden N brooch 1,460,000 Toman
  Picture of The eye brooch
  Picture of The eye brooch
  Ready To Ship
  Aiden The eye brooch 1,530,000 Toman
  Picture of felestin brooch
  Picture of felestin brooch
  Ready To Ship
  Aiden felestin brooch 1,560,000 Toman
  Picture of Foroogh brooch
  Picture of Foroogh brooch
  Ready To Ship
  Aiden Foroogh brooch 2,000,000 Toman
  Picture of Blue brooch
  Picture of Blue brooch
  Ready To Ship
  Aiden Blue brooch 2,000,000 Toman
  Picture of Horse collar brooch
  Picture of Horse collar brooch
  Ready To Ship
  Aiden Horse collar brooch 1,680,000 Toman
  Picture of Horse collar brooch
  Picture of Horse collar brooch
  Aiden Horse collar brooch 1,680,000 Toman
  Picture of N brooch
  Picture of N brooch
  Ready To Ship
  Aiden N brooch 1,450,000 Toman
  Picture of LION brooch
  Picture of LION brooch
  Ready To Ship
  Aiden LION brooch 2,160,000 Toman
  Picture of King brooch
  Picture of King brooch
  Ready To Ship
  Aiden King brooch 1,920,000 Toman
  Picture of Pirooz brooch
  Picture of Pirooz brooch
  Ready To Ship
  Aiden Pirooz brooch 1,820,000 Toman
  Picture of Javaher brooch
  Picture of Javaher brooch
  Ready To Ship
  Aiden Javaher brooch 1,380,000 Toman
  Picture of Angel brooch
  Picture of Angel brooch
  Ready To Ship
  Aiden Angel brooch 2,150,000 Toman
  Picture of Zhazeh brooch
  Picture of Zhazeh brooch
  Ready To Ship
  Aiden Zhazeh brooch 1,890,000 Toman
  Picture of Raha brooch
  Picture of Raha brooch
  Ready To Ship
  Aiden Raha brooch 2,000,000 Toman
  Picture of Lion collar brooch
  Picture of Lion collar brooch
  Ready To Ship
  Aiden Lion collar brooch 1,550,000 Toman
  Picture of Lion & sun coin brooch
  Picture of Lion & sun coin brooch
  Ready To Ship
  Picture of King’s horse brooch
  Picture of King’s horse brooch
  Ready To Ship
  Aiden King’s horse brooch 2,120,000 Toman
  Picture of Ayene Brooch
  Picture of Ayene Brooch
  Ready To Ship
  Aiden Ayene Brooch 480,000 Toman
  Picture of Ghajari girl Brooch
  Picture of Ghajari girl Brooch
  Aiden Ghajari girl Brooch 1,850,000 Toman
  Picture of Simorgh Brooch
  Picture of Simorgh Brooch
  Ready To Ship
  Aiden Simorgh Brooch 1,830,000 Toman
  Picture of Green horse Brooch
  Picture of Green horse Brooch
  Ready To Ship
  Aiden Green horse Brooch 1,450,000 Toman
  Picture of queen Brooch
  Picture of queen Brooch
  Ready To Ship
  Aiden queen Brooch 1,680,000 Toman
  Picture of Bird Brooch
  Picture of Bird Brooch
  Ready To Ship
  Aiden Bird Brooch 1,620,000 Toman
  Picture of Hamsa Hand Brooch
  Picture of Hamsa Hand Brooch
  Ready To Ship
  Aiden Hamsa Hand Brooch 1,550,000 Toman
  Picture of Shazdeh Khanoom Brooch
  Picture of Shazdeh Khanoom Brooch
  Ready To Ship
  Aiden Shazdeh Khanoom Brooch 1,580,000 Toman
  Picture of Flower Brooch
  Picture of Flower Brooch
  Ready To Ship
  Aiden Flower Brooch 1,860,000 Toman
  Picture of Sassanid King Brooch
  Picture of Sassanid King Brooch
  Ready To Ship
  Aiden Sassanid King Brooch 1,680,000 Toman
  Picture of Bird Brooch
  Picture of Bird Brooch
  Ready To Ship
  Aiden Bird Brooch 1,730,000 Toman
  Picture of Aiden Brooch
  Picture of Aiden Brooch
  Ready To Ship
  Aiden Aiden Brooch 1,650,000 Toman
  Picture of Happy holidays Brooch
  Picture of Happy holidays Brooch
  Ready To Ship
  Aiden Happy holidays Brooch 2,000,000 Toman
  Picture of Bi Bi Brooch
  Picture of Bi Bi Brooch
  Ready To Ship
  Aiden Bi Bi Brooch 2,000,000 Toman
  Picture of Bird Brooch
  Picture of Bird Brooch
  Ready To Ship
  Aiden Bird Brooch 1,690,000 Toman
  Picture of Golden Eyes Brooch
  Picture of Golden Eyes Brooch
  Aiden Golden Eyes Brooch 1,100,000 Toman
  Picture of Boostan Brooch
  Picture of Boostan Brooch
  Aiden Boostan Brooch 1,300,000 Toman
  Picture of Bee Brooch
  Picture of Bee Brooch
  Aiden Bee Brooch 1,460,000 Toman
  Picture of Embroidered Earrings
  Picture of Embroidered Earrings
  Ready To Ship
  Aiden Embroidered Earrings 1,300,000 Toman