اطلاعات ارسال

  •    هزینه‌ی فرستادن سفارش‌ها به تمامی نشانی‌ها بیست هزار تومان است.
  •    ارسال سفارشاتی که نیاز به ساخت دارند بر اساس‌ زمان‌بندی‌های ذکر شده در توضیحات هر محصول صورت می‌گیرد. 
  •    سفارش‌ها در تهران‌ مطابق جدول زیر به دست آستین‌پوش می‌رسد.

  روز هفتهساعتزمان ارسال
  شنبه تا چهارشنبهساعت ۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰همان روز
  شنبه تا سه‌شنبهساعت ۱۷:۰۰ به بعدروز بعد
  چهارشنبهساعت ۱۷:۰۰ به بعدشنبه
  ‍‍پنج‌شنبه و جمعهتمامی ساعاتشنبه

  •    دریافت سفارش در شهرهای دیگر، دو تا سه روز طول می‌کشد.
  •    سفارش‌ شهرستان‌ها از طریق سامانه‌ی رهگیری پست، قابل پیگیری است.