باوفا

    باوفا از ترکیب همکاری بابک منتظری و فایزه مهدی‌پناه (با+فا) در زمینه‌ی آثار پاپیه‌ماشه و سرامیک شکل گرفته است.

    باوفا خود را محدود به طراحی در زمینه خاصی نمی‌داند و قصد اصلی‌اش برقراری ارتباط بین زندگی روزمره و هنر است چه در قالب یک اثر مجسمه و چه در قالب یک ظرف کاربردی.

    باوفا اعتقادی به تکرار ندارد و هر اثری که از این کارگاه بیرون می‌آید در طرح و فرم تنها یکی است.