تمبر

  داستان تمبر

  ما يک روز تصميم گرفتيم محصولاتی طراحی كنيم كه هر كدام داستان خودشان را داشته باشند. اين كار را با شال و روسری شروع كرديم و اسم برندمان را «تمبر» گذاشتيم. تمبر يک مدرک چهارگوش تصويريست، يادبودی از يک داستان، يک اتفاق... افرادی كه تمبر جمع‌آوری می‌كنند داستان‌های ما را روايت می‌كنند. به همین دلیل ما خيلی دوست داريم كه شال و روسری‌های ما را «تمبر» صدا كنيد و راوی داستان‌ها ما باشيد.

  فیلتر بر اساس قیمت

  رنگ

  جنس

  19 محصول
  مرتب‌سازی بر اساس
  فیلتر
  تصویر  شال بونتی هانترز
  تصویر  شال بونتی هانترز
  تعداد محدود
  تصویر  شال باغ عدن
  تصویر  شال باغ عدن
  تعداد محدود
  تصویر  شال داستان خرگوش پیتر
  تصویر  شال داستان خرگوش پیتر
  تعداد محدود
  تصویر  روسری خلبان
  تصویر  روسری خلبان
  تعداد محدود
  تصویر  روسری هیاهو
  تصویر  روسری هیاهو
  تعداد محدود
  تصویر  روسری لندن
  تصویر  روسری لندن
  تعداد محدود
  تصویر  روسری اسب طوسی
  تصویر  روسری اسب طوسی
  تعداد محدود
  تصویر  روسری کشتی
  تعداد محدود
  تصویر  روسری قلعه
  تعداد محدود
  تصویر  روسری ناسا
  تصویر  روسری ناسا
  تعداد محدود
  تصویر  روسری موجودات دریایی
  تصویر  روسری موجودات دریایی
  تعداد محدود
  تصویر  روسری جنگل صورتی
  تعداد محدود