فُژه

  فوزيه فرودنيا فارغ التحصيل رشته ارتباط تصويری (گرافيك) از دانشگاه هنر تهران است، او در سال 1390 به صورت مستقل و تجربی به فعاليت در زمينه طراحی لباس مشغول شد. هدف او برقراری ارتباط مستقيم هنر با زندگي روزمره، از طريق لباس است كه يكی از الزامات روزمره انسان و همواره بر تن و همراه اوست. برای ايجاد چنين ارتباطی، به تحقيق و جستجو در علوم طبيعی، اجتماعی، هنر، معماری، افسانه و قصه، رجوع به طبيعت انسان و هر آنچه كه دستاويزی برای رمزگشايی ارتباط انسان با جريان زندگی و جايگاهش در آن باشد، می‌پردازد. دغدغه اصلی او، بازگشت انسان به اصل و منشا حيات، و بازيابی هويت انسانی فارغ از دسته‌بندی‌ها ،طبقه‌بندی‌ها، محدوديت‌ها، هنجارها و ناهنجارها، نام‌گذاری‌ها و جهت گيری‌هاييست كه دنيای امروز خواه‌ ناخواه برای انسان ايجاد كرده و او را به سمت شكل‌گيری بر اساس الگوهای قابل قبول اجتماعی، فرهنگی، سياسی، خانوادگی و فكری سوق می‌دهد. همه‌ی مجموعه‌های او به صورت هنر مفهومی و در قالب لباس تا به حال به وجوه بيان مختلف ارائه شده است.

  فیلتر بر اساس قیمت

  رنگ

  1 محصول
  مرتب‌سازی بر اساس
  فیلتر