معدنچی

  سفرهای یک مهندس معدن به گوشه های ایران، تجربه طعم خوراکیهای مختلف را برایش رقم زد. او تصمیم گرفت امکان تجربه این مزه های ناب را برای دوستان و هموطننانش فراهم کند و در کمک به معیشت روستایی ها سهیم باشد.
  این مهندس معدن با اعتقاد به این که ایران معدن خوراکی هاست، مجموعه معدنچی را با کمک 2 نفر از دوستانش در سال 1397 راه‌اندازی کرد.
  معدنچی می رود، میگردد، خوراکی های اصیل را می یابد، برمیگیرد و برایتان می آورد. او ناب ها و کمیابهای ایران زمین را استخراج می کند و در خدمت لذت بردن شما قرار می دهد. معدنچی قدر ایران را میداند و گنجهای کنج های ایران را برایتان کشف میکند تا تنهایی یا دور هم میل کنید و لذت ببرید و به سرزمین خود افتخار کنید

  فیلتر بر اساس قیمت

  11 محصول
  مرتب‌سازی بر اساس
  فیلتر