پروژه های ۰۰۹۸۲۱

  «پروژه‌های ۰۰۹۸۲۱» فضایی در مرکز شهر تهران است برای نمایش، بازتولید و تولید نسخه‌های محدود، کتاب‌ها، و طیف وسیعی از آثار هنری با تکنیک‌های مختلف که با هنرمندان صاحب‌نام و روبه‌رشد همکاری می‌کند.

  «۰۰۹۸۲۱ گفت‌وگو» پروژه‌ی کتاب‌های گفت‌وگو با هنرمندان معاصر ایران یکی از برنامه‌های همیشگی ما است که به دو زبان انگلیسی و فارسی منتشر می‌شود. همزمان با رونمایی کتاب، یک اثر اصل همراه با برخی از آثار بازتولید شده‌ی هنرمند -در۲۱نسخه- نمایش داده می‌شود.

  فیلتر بر اساس قیمت

  18 محصول
  مرتب‌سازی بر اساس
  فیلتر
  تصویر  الموت الأسود
  تعداد محدود
  تصویر  خبط عشواء
  تعداد محدود
  تصویر  آلودگی هوای ایران
  تعداد محدود
  تصویر  آلودگی هوای ایران
  تعداد محدود
  تصویر  آلودگی هوای ایران
  تعداد محدود
  تصویر  بدون عنوان
  تعداد محدود
  تصویر  بدون عنوان
  تعداد محدود
  تصویر  بدون عنوان
  تعداد محدود
  تصویر  بدون عنوان
  تعداد محدود
  تصویر  بدون عنوان
  تعداد محدود
  تصویر  بدون عنوان
  تعداد محدود
  تصویر  it transpired
  تصویر  it transpired
  تعداد محدود
  تصویر  flowing through times
  تصویر  flowing through times
  تعداد محدود
  تصویر  out of exhaustion
  تصویر  out of exhaustion
  تعداد محدود