مَر استودیو

  مر استودیو از زمستان ۱۳۹۷ با رویکردی معاصر آغاز به فعالیت کرد.

  نظر به درون و روح انسانی، فارغ از دیدگاه ساده‌انگارانه‌ی ظاهری، تاکید بر تضاد بین خشونت و لطافت؛ و پارادوکس میان زیور(به عنوان یک پوشش زینتی و امر ظاهری) و جنبه‌های انسانیِ محتوای هر اثر، در قالب مفهوم درونی هر مجموعه، پیوندی نمادین میان بافت و فرم و مفهوم در آثار مر‌استودیو ایجاد کرده است.
  بافت امپرسیونیستی ایجاد شده در بیشتر آثار نیز ناشی از همین رویکرد است.

  مجموعه اول به تفسیری، معرفی خود طراح و صاحب برند است. دغدغه اصلی طراح، پرداختن به موضوع نقص دیداری و عدم قرینگی بوده و طرح‌های مجموعه‌ی اول با این تفکر خلق شده‌اند. در هر مجموعه یکی از آثار با مفهوم مجموعه‌ی قبل و یکی از آثار با محتوای مجموعه آتی همسو‌ست.

  43 محصول
  مرتب‌سازی بر اساس
  فیلتر