اطلاعات ارسال

  •    هزینه‌ی فرستادن سفارش‌ها به تمامی نشانی‌ها بیست هزار تومان است.
  •    ارسال سفارشاتی که نیاز به ساخت دارند بر اساس‌ زمان‌بندی‌های ذکر شده در توضیحات هر محصول صورت می‌گیرد و زمان ساخت که در صفحه‌ی محصول ذکر شده، به زمان ارسال که در جدول زیر آمده افزوده میشود.

  شهر

  زمان تحویل سفارش

  تهران

  سه تا پنج روز کاری

  سایر شهرهای کشور

  حداقل پنج روز کاری

  •    دریافت سفارش در شهرهای دیگر بنا به ساز و کارهای اداره‌ی پست برای هر شهر متغیر است. سفارش‌ شهرهای دیگر از طریق سامانه‌ی رهگیری پست، قابل پیگیری است.