• درونمایه‌های‌هنرمعاصر۳-نقاشی‌پسا‌مفهومی
  • درونمایه‌های‌هنرمعاصر۳-نقاشی‌پسا‌مفهومی
  • درونمایه‌های‌هنرمعاصر۳-نقاشی‌پسا‌مفهومی

درونمایه‌های‌هنرمعاصر۳-نقاشی‌پسا‌مفهومی

12,000تومان
how to delivery نحوه ارسال کالاها 24-hours تعویض یا بازگشت کالا
مشخصات محصول

توضیحات

وداع طولانی گرهارد ریشتر

نویسنده: جیسن گایگر

مترجم: احمدرضا تقاء